Het volledige wagenpark van Coraco werd de voorbije weken opnieuw bestickerd. Alle voertuigen passen nu bij onze nieuwe huisstijl. Ons nieuwe logo vormde de basis van het verdere ontwerp dat bestaat uit enkele speelse blokken verspreid over de voertuigen. Diezelfde elementen zullen ook in onze overige communicatie (brochures, websites, …) terugkomen en zorgen voor een grotere herkenbaarheid.